Voor een betrouwbare en veilige werking van uw drones is het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de accu’s die de toestellen van energie voorzien. Daarmee kunt u bovendien de levensduur van uw accu’s verlengen. In dit artikel geven we 10 tips op het gebied van accumanagement en laten we u zien waar u op moet letten tijdens een accutest.

10 aanbevelingen

Naar aanleiding van een recent geval van ‘inflated batteries’ heeft Skytools een lijst van punten opgesteld die in acht dienen te worden genomen om een zo lang mogelijke levensduur van uw accu’s te garanderen. Wat blijkt: 99 procent van de gevallen waar accu’s falen danwel opzwellen zijn terug te voeren op warmteproblemen of het opbergen van accu’s die nog volledig zijn opgeladen.

De adviezen zijn van toepassing op de accu’s van alle DJI toestellen. Aan de hand van onderstaande aanbevelingen kunt u profiteren van een zo lang mogelijke levensduur van uw DJI-accu’s.

  • Tijdens de eerste 10 vluchten van een nieuwe accu mag deze niet beneden een restlading van 30% komen.
  • Na de eerste 10 vluchten mag een accu in principe niet onder een restlading van 20% gevlogen worden.
  • Voorkom overmatige verwarming van de accu. De accu genereert van zichzelf al warmte (naar gelang de belasting) maar ook omgevingsfactoren (langdurig in een warme omgeving vliegen of langdurig in fel zonlicht vliegen) kunnen leiden tot extra warmteontwikkeling.
  • Voorkom de drone meer dan 20 minuten te laten ‘hoveren’ in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron.
  • Laat de accu direct na gebruik eerst afkoelen alvorens deze in de transportkoffer op te bergen. Het isolatiemateriaal van de koffer houdt de warmte van de accu extra lang vast, wat nadelig is voor de levensduur van de accu.
  • Laad een accu niet direct na een vlucht weer op. Het is belangrijk de accu eerst 20 tot 30 minuten te laten afkoelen.
  • Laad een accu alleen op wanneer deze ingezet gaat worden. Een accu permanent op 100% lading houden verkort de levensduur en kan tot uitzetten of ‘bulging’ van de cellen leiden. Geadviseerd wordt accu’s te ontladen naar en op te slaan op een ladingsniveau van 50%.
  • Inspecteer accu’s regelmatig door middel van een hover-test. Het is belangrijk te checken of de individuele celvoltages met elkaar overeenkomen.
  • Wij adviseren om een accu niet meer te gebruiken als het verschil tussen de verschillende cellen meer dan 0,05 Volt bedraagt.
  • Laat een accu bij voorkeur niet langer dan 2 dagen en maximaal 5 dagen op volledige lading opgeslagen. Stel de automatische ontladingsfunctie (auto discharge) in op maximaal 5 dagen. Wilt u toch op enig moment kunnen beschikken over een set volledig opgeladen accu’s, dan adviseren we om te werken met 2 acculaadstations die de accu’s afwisselend elke 5 dagen laden en ontladen.

Voorbeelden

Een voorbeeld van een goede accu met het bijbehorende ontladingsprofiel tijdens de vlucht:

Een voorbeeld van een niet volledig functionele accu met bijbehorend ontladingsprofiel tijdens de vlucht:

Het gevolg van onjuist opgeslagen dan wel constant in opgeladen toestand gehouden accu’s kan zijn dat vanaf rond 60% lading de overblijvende lading exponentieel daalt, wat een totaal onverwachte lage lading en/of crash tot gevolg kan hebben.

Een voorbeeld van een correct ontlaadde accu tijdens een hover-test:

Meer lezen

Meer lezen over dit onderwerp? Lees ook het artikel: Hoe om te gaan met oude en defecte accu’s?

Bekijk ook ons aanbod van accu’s en acculaadsystemen.