We hebben nog maar een paar weken te gaan, en dan treedt op oudjaarsdag de nieuwe Europese verordening met betrekking tot het vliegen met drones in werking. Nog altijd is er helaas veel onduidelijk. Maar er zijn ook nieuwe feiten te melden. Graag praten we u bij in deze update.

Regeling onbemande luchtvaartuigen

In Nederland wordt de Europese droneverordening middels een nieuwe Regeling onbemande luchtvaartuigen ‘vertaald’ naar nationale wetgeving. Deze regeling is in de afgelopen weken voorgelegd aan de sector. Het ministerie van IenW bekijkt nu of er nog aanpassingen moeten komen.

Veel kritiek is er gekomen op het voornemen om toch weer nationale verkeersregels in te voeren. De Europese verordening gaat uit van ‘risk-based’, maar Nederland lijkt toch voor een deel terug te vallen op een ‘rule-based’ benadering. Dat uit zich bijvoorbeeld in het voornemen om alsnog een minimumafstand in te voeren ten opzichte van (spoor)wegen en kunstwerken, voor drone-operators in de Open categorie. Voor bepaalde toepassingen (denk aan inspectiewerk) worden operators daardoor alsnog gedwongen te gaan vliegen in de Specific categorie, met de nodige kosten en investeringen van dien.

Via DCRO heeft Skytools het ministerie gevraagd om snel duidelijkheid te verschaffen over de omzetting van ROC-privileges naar PDRA’s, de vraag welke Europese standaardscenario’s er nog meer gaan komen, vanaf wanneer de ILT SORA’s kan gaan beoordelen en vanaf wanneer LUC-aanvragen ingediend kunnen worden.

Opleidingen Open categorie en registratie

Het ziet ernaar uit dat opleidingen voor de Open categorie (A1/A3 en A2) in Nederland pas na 31 december 2020 gevolgd kunnen gaan worden. Dat geldt ook voor de aanvraag van de betreffende dronebewijzen en het bij de RDW registreren als operator.

Hoe de opleidingen voor dronepiloten die actief willen worden in de Specific categorie eruit gaan zien is op dit moment nog niet bekend. We verwachten dat het RPA-L als uitgangspunt genomen zal worden, maar dan uitgebreid met een aantal EU-specifieke zaken. We houden u in de loop van 2021 op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak.

Omzetting ROC-light en RPA-L theoriecertificaten

Inmiddels heeft het ministerie iets meer duidelijkheid gegeven over het omzetten van bestaande ROC-light theoriecertificaten en RPA-L brevetten. Vanuit het ministerie komt er naar verluidt een conversiecursus in de vorm van een online trainingsmodule. Na het doorlopen hiervan kan men bij de RDW het Open categorie A2 certificaat aanvragen. Waarschijnlijk zullen deze training en de verstrekking van het certificaat kosteloos worden aangeboden.

Sowieso blijven nationale vergunningen, theoriebewijzen en brevetten nog een jaar geldig (dus tot en met 31 december 2021). U kunt dus blijven doorvliegen zoals u gewend was, volgens de condities van uw ROC-light ontheffing of ROC-vergunning. Verlengen van certificaten of brevetten is na 31-12-2020 niet meer mogelijk.

Bestaande drones, s-BvL, nieuwe CE-labels

We krijgen veel vragen van klanten over het doorvliegen met bestaande drones, de status van het s-BvL, en hoe het nu zit met de aankomende CE-labels (C0 t/m C4 voor de Open categorie, C5 en C6 voor Specific).

Om met dat laatste te beginnen: op dit moment zijn er geen drones met een nieuw Cx CE-label op de markt. Alle drones die nu in gebruik zijn worden derhalve beschouwd als ‘legacy drones’ (ook als ze een s-BvL hebben).

In de Open categorie mag u hiermee tot 31 december 2022 blijven vliegen in A1, A2 of A3 (afhankelijk van het gewicht). Na 1-1-2023 mag u ze alleen nog in A3 gebruiken (uitgezonderd drones <250 gram).

Voor de Specific categorie is het een ander verhaal. Helaas zijn er nog geen drones met een C5 of C6 label, wat wil zeggen dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van de Europese standaardscenario’s. Hoe het nu zit met het doorvliegen met drones die een s-BvL hebben is ons helaas nog niet duidelijk. Via DCRO is het ministerie om duidelijkheid gevraagd.

Zonering

Het ministerie heeft afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd over het onderwerp ‘drone zones’. Er komen in de loop van 2021 nieuwe no-flyzones, maar er gaan ook vliegrestricties verdwijnen. Op Dronewatch is hierover een uitgebreide toelichting verschenen. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste veranderingen:

  • Dronevliegen in laagvlieggebieden kan tot 30 meter hoog in Open subcategorieën A1 en A2;
  • Rondom ongecontroleerde luchthavens en helihavens komen er no-flyzones voor de Open categorie;
  • Zo’n 300 bedrijven, beveiligde gebieden en zeehavens worden aangemerkt als no-flyzone voor de Open categorie;
  • Natura 2000 en stedelijk gebied worden vooralsnog niet meegenomen in de zonering, maar hier komt later mogelijk verandering in;
  • De CTRs blijven voorlopig op slot voor dronevliegers in de Open categorie;
  • Alleen operators in de Specific categorie en met de juiste autorisaties mogen dronevluchten uitvoeren in de nieuwe drone zones.

Blijf op de hoogte

Ook gedurende 2021 zullen we u regelmatig bijpraten over de ontwikkelingen. Volg ons op social media (Facebook / LinkedIn) of abonneer u op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.