Wie een opleiding volgt tot dronepiloot krijgt van alles mee over regelgeving, de basisprincipes van het vliegen, meteorologie en vluchtvoorbereiding. Maar vaak blijkt al snel dat deze kennis te kort schiet om drones daadwerkelijk succesvol in de praktijk toe te passen, zeker als het gaat om specifieke toepassingen zoals thermografie, inspecties, surveillance en monitoring. Vanaf 2019 biedt Skytools daarom een aantal theorie- en praktijktrainingen aan die dronepiloten klaarstomen voor de inzet van drones in hun vakgebied.

Drone als middel

Een drone is een middel en geen doel. Natuurlijk is het van belang dat u als professioneel dronepiloot kennis heeft van zaken als regelgeving, vliegeigenschappen, vluchtvoorbereiding en meteorologie als u drones wilt inzetten in de praktijk, maar daarmee begint het pas: uiteindelijk gaat het om de toepassing van de drone, en daarvoor is aanvullende en vaak specialistische kennis nodig.

Neem bijvoorbeeld de inzet van een tethered drone (drone aan een kabel) ten behoeve van monitoring en surveillance. Of een drone voorzien van een thermische camera, voor het uitvoeren van industriële inspecties of search & rescue operaties. Wat zijn de (on)mogelijkheden van dergelijke specialistische systemen? Wat voor sensoren zijn er beschikbaar en hoe moet de verkregen data geïnterpreteerd worden? Hoe integreert u de drone in uw bedrijfsprocessen?

Toegepaste trainingen

Om dronepiloten klaar te stomen op de toepassingsgerichte inzet van drones biedt Skytools vanaf 2019 een serie theorie- en praktijktrainingen aan, die ontwikkeld zijn door verschillende experts uit het veld. Cursisten krijgen naast een cursusboek een theorietraining, om vervolgens onder begeleiding van één van onze experts in de praktijk aan de slag te gaan met het geleerde.

Na afloop van iedere training ontvangt u een certificaat van deelname. Let wel, dit is geen wettelijk document en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Uitgangspunt is dat u reeds op de hoogte bent van de ins en outs van het vliegen met drones (mocht dat niet het geval zijn: u kunt bij ons ook terecht voor opleidingen ROC-light en RPA-L); wij bieden u middels deze toegepaste trainingen de handvatten om de drone succesvol in te zetten bij uw werkzaamheden.

Onderwerpen

De thema’s en deelonderwerpen van onze trainingen zijn:

1. Surveillance & monitoring:
CABLE POWERED (TETHERED) DRONE FLIGHTS
AERIAL SURVEILLANCE & MONITORING

2. Industriële inspecties:
OPTICAL INSPECTION FLIGHTS
THERMAL INSPECTION FLIGHTS

3. Grond- en volumemetingen / 3D modelleren:
FLIGHT PROGRAMMING
PHOTOGRAMMETRY & MAPPING

4. Creatief en media:
DJI SOFTWARE & HARDWARE
PHOTO & VIDEO

Interesse doorgeven

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande trainingen, dan kunt u dat via onze contactpagina aan ons kenbaar maken. Wij informeren u dan in de komende periode over kosten en data. Mist u een (deel)onderwerp? Dan kunt u dat ook doorgeven. Wellicht kunnen wij bij voldoende belangstelling een aanvullende training ontwikkelen.