Bedrijven en organisaties die willen gaan voldoen aan de nieuwe ISO 21384 en 23665 normen voor drone-operaties kunnen vanaf 2020 bij Skytools terecht voor ondersteuning bij de implementatie van deze standaarden. De ISO 21384-serie en 23665 zijn vooral interessant voor drone-ondernemers die internationaal opereren of vluchten uitvoeren in opdracht van multinationals en veeleisende afnemers.

Standaardisatie en kwaliteitsborging

ISO-normen zijn in het leven geroepen om werkprocessen volgens vaste en duidelijk omschreven procedures uit te voeren. Op die manier kunnen bedrijven en organisaties aan afnemers kenbaar maken dat het kwaliteitsniveau van hun dienstverlening gewaarborgd is en dat opdrachtverleners altijd kunnen rekenen op een gestandaardiseerde manier van werken.

Zeker veeleisende afnemers (denk aan sectoren als olie- en gas, bouw, energie, beveiliging) stellen daarom ISO-certificaten op uiteenlopende terreinen verplicht bij hun toeleveranciers. Bijkomend voordeel van ISO standaarden is dat deze internationaal erkend zijn. Mede om die reden is ISO-certificering een must voor toeleveranciers en dienstverleners die over de grens actief zijn.

ISO-normen voor drone-operators

Omdat er voor het veilig uitvoeren van drone-operaties nog geen internationaal erkende standaard bestond, heeft de organisatie die over het opstellen van nieuwe ISO-normen het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een aantal standaarden die specifiek bedoeld zijn voor drone-operators. De belangrijkste hiervan zijn de ISO 21384-serie en de ISO 23665.

Onlangs is de eerste norm in de nieuwe serie gepubliceerd. Het gaat daarbij om ISO 21384-3, Unmanned aircraft systems – Part 3: Operational procedures. Deze betreft de organisatorische aspecten van de inzet van onbemande luchtvaartuigen. Denk aan procedures voor onderhoud, vluchtvoorbereiding en -uitvoering, veiligheidsmanagement en privacybescherming.

Op een later moment komen hier aanvullende normen bij, namelijk ISO 21384-2, Unmanned aircraft systems – Part 2: Product systems, ISO 21384-4, Unmanned aircraft systems – Part 4: Vocabulary, en ISO 23665, Unmanned aircraft systems – Training for personnel involved in UAS operations.

Ondersteuning bij implementatie

In de loop van 2020 gaat Skytools deze nieuwe ISO-normen in de eigen organisatie implementeren, in combinatie met de bekende ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement. De ervaring die we daarmee opdoen gaan we ook beschikbaar maken voor onze klanten. Overweegt u om de nieuwe ISO 21384 en 23665 normen te gaan implementeren, dan kunt u bij Skytools terecht voor ondersteuning bij het certificeringsproces.