Drone-operators die vliegen onder het full-ROC mogen per definitie alleen vliegen met drones die luchtwaardig bevonden zijn door een daartoe bevoegde keuringsinstantie. Daar gaat vaak een langdurig keurings- en certificeringstraject aan vooraf. Vervolgens moet de drone ook nog worden ingeschreven in het luchtvaartuigregister. Wie snel aan de slag wil met een reeds gekeurd en ingeschreven systeem kan nu ook terecht bij Skytools.

BvL-acceptatiekeuring

Wie de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen goed doorneemt komt op een gegeven moment de volgende passage tegen: “Aan de houder van een RPA, waarvan de startmassa niet meer dan 150 kg bedraagt, kan een speciaal-BvL worden afgegeven indien bij de aanvraag een, door een daartoe erkend bedrijf afgegeven, acceptatierapport betreffende de BvL-acceptatiekeuring is overgelegd, waaruit blijkt dat het luchtvaartuig voldoet aan de in bijlage 3 van deze regeling opgenomen luchtwaardigheidseisen.”

Met andere woorden: als ROC-operator mag je alleen gebruik maken van drones die voldoen aan de luchtwaardigheidseisen die gesteld worden in de betreffende regeling. Dat betekent dat je niet zomaar mag vliegen met een nieuw aangeschafte drone: deze zal eerst door de BvL-acceptatiekeuring heen moeten. Een proces waar soms weken overheen kan gaan.

Gekeurde systemen

In de praktijk is het soms langdurige keuringsproces een extra drempel om een drone professioneel in te kunnen zetten. “We spreken wel eens klanten die echt omhoog zitten omdat ze een spoedklus moeten uitvoeren waarvoor ze eerst nog een nieuwe drone moeten aanschaffen. Dan zit je niet te wachten op zo’n keuringstraject. Vandaar dat we bij Skytools nu ook reeds gekeurde en ingeschreven systemen te koop aanbieden. Die kunnen direct op naam van de koper gezet worden”, aldus Marko van Es van Skytools.

De gekeurde systemen die Skytools levert zijn afkomstig van DroneLand, en worden onder auspiciën van de ervaringsdeskundigen bij Skytools door het keuringstraject geloodst. Voor onderhoud en service kunnen klanten ook bij ons terecht. Systemen die op deze manier kunnen worden aangeschaft door ROC-houders zijn onder andere de Inspire 2,  Matrice 200, Matrice 210 en Matrice M210 RTK van DJI.

Huren van drones

Bedrijven die een gekeurde drone willen inzetten hoeven deze niet per se zelf aan te schaffen. Van Es: “Bij Skytools hebben we ook gecertificeerde drones in de verhuur. Dat kan een uitkomst zijn als je als ROC-operator bijvoorbeeld eenmalig een heel specifieke klus moet uitvoeren. Mocht zo’n specialistische klus zich vaker voordoen, dan hebben bedrijven nu dus ook de optie om een reeds gekeurd systeem vliegklaar aan te schaffen.”

Heeft u interesse in de mogelijkheid om een reeds gekeurde drone aan te schaffen? Neem dan contact met ons op!