Bij Skytools krijgen we de laatste tijd vaak de vraag of het nog zinvol is om een ROC-light opleiding te doen, of zelfs te gaan voor een RPA-L brevet in combinatie met een volledige ROC-vergunning. Veel van deze vragen komen voort uit de onduidelijkheid met betrekking tot de Europese regelgeving voor drones, die eind dit jaar wordt ingevoerd.

Huidige situatie

Wie op dit moment beroepsmatig wil vliegen met drones krijgt te maken met de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (ROABL). Deze is opgedeeld in twee vergunningsvormen: het ROC-light en het ROC.

Een ROC-light vergunning biedt een operator de mogelijkheid om dronevluchten met een professioneel karakter uit te voeren. Om de vergunning aan te vragen moet men een ROC-light theoriebewijs te overleggen (niet verplicht voor drones <1 kg), de drone inschrijven in het luchtvaartuigregister en een speciale verzekering afsluiten.

De totale investering is relatief laag, maar daar staat tegenover dat het ROC-light flink wat beperkingen kent: zo mag men maximaal 100 meter ver en 50 meter hoog vliegen en er zijn geen ontheffingen mogelijk op het verbod op vluchten in CTR gebieden of boven bebouwing.

De uitgebreidere ROC vergunning biedt wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld dronevluchten in CTR’s of boven bebouwing uit te voeren. Maar dan moet de operator wel aan kunnen tonen dat veilig te doen, door middel van een (door de ILT goed te keuren) operationeel handboek, met drones waarvoor een speciaal bewijs van luchtwaardigheid is afgegeven (s-BvL) en piloten die een RPA-L opleiding hebben genoten.

Situatie na 31 december 2020

Op 31 december 2020 komt er verandering in deze situatie. Op die datum wordt de huidige nationale regelgeving voor drones namelijk vervangen door Europese regelgeving. Afhankelijk van het type operatie dat men wil uitvoeren en de drone die men bezit komen dronepiloten terecht in de Open, Specific of Certified categorie.

Een belangrijke verandering is dat het wettelijke onderscheid tussen het recreatief en zakelijk gebruik van drones komt te vervallen. In plaats daarvan wordt het risico van de vlucht (voor mensen op de grond of andere luchtruimgebruikers) als uitgangspunt genomen. Hoe groter het risico, hoe meer veiligheidsmaatregelen men moet nemen.

Het probleem is echter dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de precieze uitwerking van deze regelgeving voor de dronesector. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was er tot voor kort weinig communicatie over de gevolgen van de implementatie van het nieuwe stelsel. Er zijn weliswaar twee brochures gepubliceerd, maar die beschrijven niet precies welke stappen je nu moet volgen. Met als gevolg dat klanten ons nog steeds de vraag stellen of het niet verstandig is om alsnog werk te maken van een ROC-light / RPA-L / ROC.

Overgangsperiode

Vanwege de voortdurende onduidelijkheid is het ook voor ons niet altijd even makkelijk om een goed advies uit te brengen. Het enige concrete houvast dat de sector momenteel heeft is de overgangsregeling: die stelt dat vergunningen die afgegeven zijn voordat de Europese regelgeving wordt ingevoerd nog maximaal een jaar geldig zijn, dus tot 31-12-2021.

Met andere woorden: wie voor 31 december een ROC-light of ROC vergunning aanvraagt, kan nog even vooruit in het nieuwe jaar. Maar de tijd begint te dringen: opleidingen beginnen vol te raken en het traject om een operationeel handboek te schrijven in het geval van een ROC aanvraag vraagt doorgaans veel begeleiding. Los daarvan is de doorlooptijd van de behandeling van een ROC vergunningaanvraag door de ILT langer dan gebruikelijk.

Ons advies is daarom om snel in actie te komen als u volgend jaar drones wilt gaan inzetten en u nu wilt weten waar u aan toe bent. Van een ROC-light theoriebewijs of RPA-L brevet zult u in een later stadium hoe dan ook profijt hebben, want een groot deel van de opgedane kennis wordt te zijner tijd verplicht gesteld met de introductie van de Europese dronebewijzen.