Op 31 december 2020 wordt de huidige Nederlandse regelgeving voor drones vervangen door Europese regelgeving. Vaak krijgen we daarom de vraag of het nog zinvol is om nu nog te investeren in een ROC-light opleiding en examen. In deze FAQ proberen we deze vraag voor u te beantwoorden.

EU dronebewijs in plaats van ROC-light

Het beroepsmatig vliegen met drones is in Nederland op dit moment nog geregeld via de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (ROABL). Wie in opdracht van derden dronevluchten uitvoert valt automatisch onder deze regeling. Dat betekent dat men minstens een ROC-light moet kunnen overleggen.

Maar met de invoering van de Europese drone-regelgeving op op 31 december 2020 komt er een einde aan het verschil tussen amateurvliegers en beroepspiloten. Afhankelijk van het gewicht van de drone en het type operatie dat u voornemens bent uit te voeren komt u in de Open of Specific categorie terecht.

Het ROC-light als zodanig komt te vervallen: in plaats daarvan moet u een EU dronebewijs halen. Voor drones tussen de 250 gram en 900 gram zult u een online theorie-opleiding en examen moeten afleggen. Indien u wilt vliegen met drones tussen de 900 gram en 4 kg komt daar een schriftelijk examen bij, tenzij u op grote afstand (>150 meter) van mensen, bebouwing en industriegebieden denkt te gaan vliegen.

Overgangsperiode en mogelijke vrijstelling

De vraag is nu: heeft het zin om nu nog te beginnen aan een ROC-light opleiding? Wij denken van wel, om twee redenen. Ten eerste komt er een overgangsregeling. Dat wil zeggen dat uw ROC-light certificaat na 31 december 2020 nog een jaar geldig is, dus tot eind 2021. U mag in die periode doorvliegen op de manier zoals u gewend bent. Het ROC-light geeft u met andere woorden nog even houvast in de periode van onzekerheid die de overgang op de nieuwe regelgeving met zich meebrengt.

Ten tweede is de kans erg groot dat u met een ROC-light theoriecertificaat op zak een vrijstelling ontvangt op basis waarvan u het uitgebreide EU dronebewijs kunt aanvragen. De kenniseisen komen namelijk voor een groot deel overeen, alhoewel de Inspectie Leefomgeving en Transport nog geen definitief uitsluitsel heeft gegeven dat het ROC-light inderdaad voldoende basis is voor een afgifte van het nieuwe EU dronebewijs. We kunnen dus niet met 100% zekerheid garanderen dat u niet nog eens examen moet doen.

Gezonde basis

Hoe dan ook vormt een ROC-light opleiding een gezonde basis voor een start als dronepiloot. U leert immers één en ander over de werking van drones, over het maken van een vluchtvoorbereiding, het begrijpen van de luchtvaartkaart, over de invloed van weersomstandigheden op de vluchtuitvoering en het anticiperen op onverwachte omstandigheden. Deze kennis komt hoe dan ook van pas, ook na de invoering van de EU droneregelgeving.

Het is nog tot 31 december 2020 mogelijk om het ROC-light aan te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het is op dit moment nog niet duidelijk bij welke partijen u terecht kunt voor een EU dronebewijs en wat hiervan de kosten zullen zijn.