Op 13 oktober 2020 organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een webinar over de Europese regelgeving voor drones, die op 31 december 2020 van kracht wordt. Skytools volgde de webinar en we zetten de belangrijkste feiten die relevant zijn voor professionals op een rijtje.

Registratie

Iedere operator – of deze nu recreatief of zakelijk met drones vliegt – dient zich vanaf 31 december 2020 te registreren. Dat gaat via een nieuw systeem van de RDW. De kosten voor registratie bedragen 23 euro, jaarlijks opnieuw te voldoen.

Datum

De datum van 31 december 2020 (in plaats van 1-1-2021) voor de inwerkingtreding van de Europese droneregels is niet geheel toevallig gekozen. Die dag is het Verenigd Koninkrijk namelijk nog aangesloten bij de EU. Door de regels op de dag voor de Brexit in te laten gaan, wordt ervoor gezorgd dat de nieuwe regels ook in het VK gaan gelden.

Categorieën

De Europese regelgeving is ingedeeld in drie categorieën: Open, Specific en Certified. De meeste operators zullen te maken krijgen met de Open categorie. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen recreatieve en zakelijke dronepiloten. Het uitgangspunt is ‘buy and fly’, na registratie en het doen van een examen. De Specific categorie is bedoeld voor dronevluchten met een groter risico. De ILT geeft vergunningen af om in deze categorie te mogen vliegen. De Certified categorie tenslotte is voor vluchten met zeer grote risico’s, vergelijkbaar met de bemande luchtvaart.

Opleidingen Open categorie

In principe moet iedere dronevlieger een opleiding gaan doen, gevolgd door een examen. Dat zal zoveel mogelijk online gebeuren. In Nederland is ervoor gekozen om dit over te laten aan door de overheid erkende opleidingsinstellingen. Voor de Open categorie moet men minimaal een examen A1-A3 halen, eventueel aangevuld met een examen A2. De kosten worden bepaald door de aanbieders en zijn op dit moment nog niet bekend.

Dronebewijs

De afgifte van een Europees dronebewijs verloopt via de RDW en gaat 10 euro kosten. Ieder dronebewijs is vijf jaar geldig na de datum van afgifte. Het dronebewijs is geldig in alle Europese landen die de nieuwe regelgeving invoeren.

CTR gebieden

Dronevluchten in CTR gebieden zullen alleen uitgevoerd kunnen worden door operators in de Specific categorie. Middels zonering worden CTRs afgeschermd voor Open categorie dronevliegers.

Handhaving

De politie maakt gebruik van een interne app om de droneregels te handhaven. Deze app krijgt een update. De belangrijkste zaken waar men op zal controleren is of men in het bezit is van een dronebewijs en of men zich heeft geregistreerd. Bij dronevluchten in de nabijheid van bebouwing zal ook worden toegezien op het naleven van de privacyregels. In de loop van de tijd zullen er bedragen bekend worden gemaakt voor verschillende soorten overtredingen. Ook kan het dronebewijs worden ingenomen.

Geldigheid nationale vergunningen

ROC-light en ROC vergunningen die voor 31 december 2020 zijn afgegeven blijven nog een jaar geldig. Dat betekent dat operators met één van deze twee vergunningen nog tot eind 2021 kunnen blijven werken zoals ze gewend waren.

Overzetting ROC-light en ROC

Gedurende 2021 zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uitsluitsel geven over de conversie van bestaande vergunningen. De huidige privileges van ROC-houders worden omgezet naar nieuwe exploitatievergunningen, mogelijk op basis van PDRA’s. ROC-light piloten moeten via de RDW een online module doorlopen om ontbrekende kennis op te doen alvorens hun papiertje kan worden omgezet in een Europees dronebewijs.

RPA-L en LAPL

Het huidige RPA-L brevet komt te vervallen. Dat betekent ook dat de verplichte medische keuring (LAPL) komt te vervallen. De eisen ten aanzien van het kennisniveau van piloten in de Specific categorie zullen terugkomen in de exploitatievergunningen die de ILT aan de operators gaat verstrekken.

Niet behandelde onderwerpen

Onderwerpen die niet aan de orde kwamen betreffen onder andere de invulling van de zonering, stappen die ROC-light en ROC houders in de praktijk moeten zetten om hun vergunning omgezet te krijgen, wat er in de plaats komt van het RPA-L, welke stappen men moet zetten om actief te worden in de Specific categorie, welke PDRA’s de ILT beschikbaar denkt te hebben op 31-12-2020, hoe de aanvraag voor een LUC in zijn werk gaat, en hoe het zit met buitenlandse operators die in Nederland willen komen vliegen (en omgekeerd).

Bekijk de webinar hieronder terug: