Skytools heeft een unieke samenwerking met Delft Dynamics. Door deze nauwe samenwerking kunnen complexe vraagstukken van onze klanten worden onderzocht en eventueel opgelost.

Delft Dynamics

Behalve het ontwerpen en bouwen van robothelikopters zoals de RH3 Swift, voert Delft Dynamics ook aanverwante engineeringopdrachten uit, gebruikmakend van jarenlange ervaring in hardware en software integratie, real-time simulatie en regeltechniek.

Onderzoek & Ontwikkeling

Om de praktische toepasbaarheid van onbemande systemen voor verschillende taken te vergroten, voert Delft Dynamics regelmatig onderzoeksprojecten uit samen met onderzoeksinstituten en eindgebruikers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring op het gebied van ontwerpen, bouwen en gebruiken van onbemande systemen. Er wordt altijd naar gestreefd om de theoretische mogelijkheden in de praktijk te demonstreren.

Bezoek hun website via Delft Dynamics