Met de introductie van de Europese wetgeving voor drones is de verplichting van technische keuringen voor operators grotendeels vervallen. Alle drones die in de toekomst gefabriceerd worden, zullen een Cx markering krijgen. Pas daarna mogen ze worden verkocht in de Europese Unie. 

ROC-gecertificeerde bedrijven en instellingen die gedurende 2021 nog gebruik willen maken van hun licentie en nieuwe drones willen toevoegen aan hun vloot, kunnen dat vanaf april 2021 tot en met december 2021 nog doen. Hiervoor dient de drone een technische keuring te ondergaan.

Tijdens de keuring checkt de keurmeester of de interne bedrading van de drone in orde is en of de fysieke kenmerken van de drone overeenkomen met de specificaties zoals opgegeven door de fabrikant. Tevens worden alle schroefverbinding geborgd tegen lostrillen. Alleen dan kan de luchtwaardigheid gegarandeerd worden.

Nadat de drone de technische keuring + vliegtest goed heeft doorstaan en de drone is ingeschreven in het Luchtvaartregister mag u de drone inzetten voor ROC-operaties. Skytools kan dit gehele traject voor u verzorgen. Op die manier houdt u veel tijd over voor uw werkzaamheden en doen wij de rest.