Alle drones waarmee gevlogen wordt door volledig ROC-gecertificeerde bedrijven moeten niet alleen worden ingeschreven in het Nederlandse Luchtvaartuigregister, ook dient er een Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (speciaal-BvL) afgegeven te zijn. Om dit document te verkrijgen moet de drone een technische keuring en een testvlucht ondergaan.

Net als in de bemande luchtvaart moeten ook drones waarmee risicovolle vluchten worden gemaakt (nabij bebouwing, boven industriegebieden) volgens de wet luchtwaardig bevonden zijn. Het speciaal-BvL is het document waarmee u kunt aantonen dat de drone voldoet aan de gestelde eisen.

Pas nadat de drone is ingeschreven en de technische keuring + vliegtest goed heeft doorstaan mag u de drone inzetten voor ROC-operaties. Skytools kan dit gehele traject voor u verzorgen en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Op die manier houdt u veel tijd over voor uw werkzaamheden en doen wij de rest.

Tijdens de keuring checkt de keurmeester of de interne bedrading van de drone in orde is en of de fysieke kenmerken van de drone overeenkomen met de specificaties zoals opgegeven door de fabrikant. Tevens worden alle schroefverbinding geborgd tegen lostrillen. Alleen dan kan de luchtwaardigheid gegarandeerd worden.