Het meeste werk voor het behalen van een operationele autorisatie voor drone operaties zit in het ontwikkelen en schrijven van een Operationeel Handboek. Dit handboek is verplicht voor iedere operator in Nederland die in de Specific category wil vliegen. Het handboek moet worden goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). In dit Operationeel Handboek staat o.a. beschreven:

  • een veiligheidsmamagementsysteem;
  • uw bedrijfsstructuur en cultuur;
  • personeel en opleidingen;
  • drones en technische specificaties;
  • ConOps (concept of operations);
  • risicoanalyses en mitigerende maatregelen (op basis van STS, PDRA of SORA);
  • procedures en operaties.

Het ontwikkelen van dit handboek is een tijdsintensief proces en wordt vaak als lastig en overweldigend ervaren. Skytools kan, in volledige samenwerking met u als eindgebruiker/operator, helpen en adviseren bij het opstellen van het Operationeel Handboek. Op die manier kunnen wij de impact op uw organisatie minimaliseren.

Werkwijze

Alvorens het proces voor het schrijven van uw Operationeel Handboek gestart wordt, nodigen wij u graag uit voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek dient ervoor om een beter inzicht te krijgen in uw organisatie, de toepassingen en uw klantvraag. Het opstellen van een Operationeel Handboek is maatwerk en wordt volledig afgestemd op wensen als eindgebruiker.

Nadat wij een goed beeld hebben gekregen van uw organisatie en wensen maken wij een inschatting van de doorlooptijd. Op basis van deze inschatting stellen wij per onderdeel van het Operationeel Handboek een planning op en koppelen deze naar u terug. Aan de hand van de planning nemen wij contact met u op om samen met onze experts en uw organisatie het Operationeel Handboek op te stellen.

Procedures

De belangrijkste bouwstenen van uw Operationeel Handboek zijn procedures. Voor ieder type scenario dient een procedure opgesteld te worden, welke veel overeenkomsten vertonen met de procedures zoals die in de bemande luchtvaart gebruikt worden. Skytools helpt uw organisatie om de mindset te ontwikkelen die essentieel is voor een veilige uitvoering van alle operaties door uw organisatie.

Standaardscenario’s, PDRA’s en SORA’s

Bij elk type operatie onder de Europese drone wetgeving hoort een bepaalde risicoanalyse (standaardscenario, PDRA of SORA) die onderliggend is aan de uiteindelijke procedure. Denk bij verschillende typen operaties bijvoorbeeld aan vluchten in de bebouwde kom of binnen gecontroleerd luchtruim. Het uitwerken van de verschillende risicoanalyses wordt over het algemeen als ingewikkeld en tijdrovend ervaren. Specialisten van Skytools kunnen u hierbij ondersteunen en adviseren.

Veiligheidsmanagementsysteem

De basis voor iedere operatie is veiligheid. Als gecertificeerde operator bent u verplicht om een goed veiligheidsmanagementsysteem te integreren in uw organisatie. Dit houdt in dat u een incidenten/ongevallen registratie moet bijhouden, veiligheidsmeetings moet inplannen en mitigerende maatregelen moet introduceren. Skytools helpt u om dit proces vloeiend te laten verlopen en zodoende uw operaties veiliger te maken.

Breng uw organisatie naar een hoger plan. Skytools adviseert en ondersteund u in het behalen van uw certificering en maakt onbemande luchtvaart toegankelijk. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakend gesprek.