Het meeste werk voor het behalen van een ROC licentie zit in het ontwikkelen en schrijven van een Operationeel Handboek. Dit handboek is verplicht voor iedere ROC operator in Nederland en moet worden goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). In dit Operationeel Handboek staat o.a. beschreven:

  • een veiligheidsmamagementsysteem;
  • uw bedrijfsstructuur en cultuur;
  • personeel en opleidingen;
  • drones en technische specificaties;
  • risicoanalyses;
  • procedures en operaties.

Het ontwikkelen van dit handboek is een tijdsintensief proces en wordt vaak als lastig en overweldigend ervaren. Skytools kan, in volledige samenwerking met u als eindgebruiker/operator, helpen en adviseren bij het opstellen van het Operationeel Handboek. Op die manier kunnen wij de impact op uw organisatie minimaliseren.

Werkwijze

Alvorens het proces voor het schrijven van uw Operationeel Handboek gestart wordt, nodigen wij u graag uit voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek dient ervoor om een beter inzicht te krijgen in uw organisatie, de toepassingen en uw klantvraag. Het opstellen van een Operationeel Handboek is maatwerk en wordt volledig afgestemd op wensen als eindgebruiker.

Nadat wij een goed beeld hebben gekregen van uw organisatie en wensen maken wij een inschatting van de doorlooptijd. Op basis van deze inschatting stellen wij per onderdeel van het Operationeel Handboek een planning op en koppelen deze naar u terug. Aan de hand van de planning nemen wij contact met u op om samen met onze experts en uw organisatie het Operationeel Handboek op te stellen.

Procedures

De belangrijkste bouwstenen van uw Operationeel Handboek zijn procedures. Voor ieder type scenario dient een procedure opgesteld te worden, welke veel overeenkomsten vertonen met de procedures zoals die in de bemande luchtvaart gebruikt worden. Skytools helpt uw organisatie om de mindset te ontwikkelen die essentieel is voor een veilige uitvoering van alle operaties door uw organisatie.

Uitzonderingen en standaardscenario’s

Als gecertificeerde operator is het mogelijk om uitzonderingen op de “standaard” wetgeving aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u de juiste procedures en risico-analyses aanleveren bij het ILenT. U kunt aanvullend toestemming krijgen voor onder andere vluchten binnen bebouwde kom, vluchten binnen gecontroleerd luchtruim en vluchten boven de 120 meter vanaf grondniveau. Skytools ondersteunt en adviseert u in het gehele proces.

Veiligheidsmanagementsysteem

De basis voor iedere operatie is veiligheid. Als gecertificeerde operator bent u verplicht om een goed veiligheidsmanagementsysteem te integreren in uw organisatie. Dit houdt in dat u een incidenten/ongevallen registratie moet bijhouden, veiligheidsmeetings moet inplannen en mitigerende maatregelen moet introduceren. Skytools helpt u om dit proces vloeiend te laten verlopen en zodoende uw operaties veiliger te maken.

Specific category

Bedrijven die nu nog vliegen onder een ROC-ontheffing zullen na de introductie van de Europese drone-regelgeving in 2020 overgaan naar de specific category. Ook hierbij vormt het operationeel handboek de ruggengraat van uw operationele organisatie. We bespreken graag met u wat de introductie van de EU regelgeving voor uw bedrijf betekent.

Breng uw organisatie naar een hoger plan. Skytools adviseert en ondersteund u in het behalen van uw certificering en maakt onbemande luchtvaart toegankelijk. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakend gesprek.