Alle vluchten die buiten de limieten van de Open categorie vallen, horen thuis in de Specific categorie. Dit zijn vluchten met een medium tot hoog risicoprofiel, bijvoorbeeld met systemen van meer dan 4 kilogram in de bebouwde kom, of vluchten in gecontroleerd luchtruim. Alle operators die willen vliegen in de Specific categorie moeten beschikken over een goedgekeurd Operationeel Handboek. 

Basisopleidingen EASA Specific categorie

Deze opleidingen zijn bedoeld voor piloten die beroepsmatig willen gaan vliegen in de Specific categorie, onder een standaardscenario (STS) of een PDRA.

Standaardscenario’s zijn drone operaties waarbij de risico’s en mitigerende maatregelen al door EASA zijn vastgesteld en waarvoor dus geen eigen risicoanalyse hoeft te worden gedaan. Het is vereist dat de drone een C5 of C6 markering draagt. Als uw organisatie ook voldoet aan de extra eisen zoals gesteld door het STS, bijvoorbeeld het hebben van een Operationeel Handboek, is het bij standaardscenario’s voldoende om éénmaal een declaratie in te dienen bij uw nationale luchtvaartautoriteit. Het is niet nodig om per operatie toestemming te vragen bij uw nationale luchtvaartautoriteit.

Er zijn in mei 2020 twee door EASA ontwikkelde Europese standaardscenario’s gepubliceerd, namelijk:

 • STS-01: VLOS operatie boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving
 • STS-02: BVLOS operatie met een of meerdere waarnemers boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving

Let op: op dit moment is vliegen onder een EASA standaardscenario nog niet toegestaan. Vanaf eind 2023 neemt ILT declaraties van drone operators voor standaardscenario’s in behandeling.

Basisopleiding EASA Specific categorie: STS-01

Deze cursus bestaat uit zowel een theorie- als praktijkgedeelte en helpt piloten om zich voor te bereiden op operaties in de Specific categorie, binnen de limieten en eisen zoals die gesteld zijn door EASA in STS-01. Het gaat dan om vluchten binnen zichtafstand, boven een gecontroleerd grondoppervlakte in een bevolkte omgeving.

De cursus, het materiaal en de examens zijn volledig in het Engels, omdat dat de luchtvaarttaal is in Europa (en veelal daarbuiten).

Intake

Het spreekt voor zich dat kandidaten aan het einde van deze opleiding ook over een zeer goede tot uitstekende luchtvaartuigbeheersing dienen te beschikken. Om in te schatten hoeveel training je nodig hebt en samen te kijken naar alle aspecten van jouw toekomstig werken met drones, is een intakegesprek, al dan niet middels een video call, vereist. Dit plannen we uiteraard graag en vrijblijvend samen met je in.

Wat koop ik?

Om toch een idee van kosten te krijgen, hebben wij een pakket samengesteld met een vaste prijs. Heb je echter meer training nodig, dan kunnen er extra kosten ontstaan. Het basispakket van de EU Drone Pilot Course STS-01 bestaat na de intake en offerte-acceptatie uit:

THEORIE LEERMIDDELEN

 • Categorie Open A1/A3 cursus incl. examen (indien nog niet voltooid)
 • Categorie Open A2 cursus incl. examen (indien nog niet voltooid)
 • EU Drone Pilot Support Package (ondersteunende documenten)
 • EU Drone Pilot Handbook Volume 1, STS-01 (boek)
 • EU Drone Pilot Handbook Volume 1, STS-01 (e-learning)
 • Aëronautische Navigatiecursus incl. examen
 • Vier webinars met jouw theorie-docent van anderhalf uur
 • Toegang tot een set oefenvragen inzake het theorie-examen
 • Theorie-examen (40 meerkeuzevragen), één poging (herexamen: 195 euro excl. btw)

PLANNING PRAKTIJK

 • Intake Flight Training van 2,5 uur, op basis waarvan een trainingsplan wordt afgesproken
 • Oefenopdrachten om zelfstandig uit te voeren tijdens de opleiding
 • Verschillende, relevante drones, beschikbaar gesteld door Skytools voor de vlieglessen
 • 4 sessies Flight Training van 2,5 uur
  (extra sessies van 2,5 uur a 249 euro excl. btw)
 • Extra Flight Training met een C5/C6 drone indien beschikbaar vóór 2 december 2021
 • Praktijkexamen, één poging (herexamen: 295 euro excl. btw)

Duur: 2-8 weken
Kosten: € 2.940 excl. BTW

Basisopleiding EASA Specific categorie: STS-02

Deze cursus bestaat uit zowel een theorie- als praktijkgedeelte en helpt piloten om zich voor te bereiden op operaties in de Specific categorie, binnen de limieten en eisen zoals die gesteld zijn door EASA in STS-02. Het gaat dan om vluchten buiten het zicht van de piloot (BVLOS), boven een dunbevolkte omgeving.

Neem voor meer informatie over deze opleiding contact met ons op.